Saigon Soul Revival
Họa Âm Xưa

Họa Âm Xưa
Họa Âm XưaHọa Âm XưaHọa Âm XưaHọa Âm XưaHọa Âm XưaHọa Âm XưaHọa Âm XưaHọa Âm XưaHọa Âm XưaHọa Âm Xưa

Catno

SSS03

Formats

1x Vinyl LP Album

Country

Germany

Release date

Nov 8, 2019

Styles

Media: Mi
Sleeve: M

$55*

*Taxes included, shipping price excluded

A1

Đi Xa Đời Nhau

3:12

A2

Hào Hoa

4:04

A3

Nhân Gian Tình

4:44

A4

Vỡ Mộng Ân Tình

3:53

A5

Tình Nhạc Sỹ

3:01

A6

Sầu Đông

3:32

B1

Giây Phút Cuối Tuần

3:30

B2

Nào Ta Cùng Hát

4:05

B3

Bài Ca Ngông

3:39

B4

Chuồn Chuồn Xanh

5:25

B5

Chốn Tình Xưa

5:25

This website uses cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.